دوشنبه, 31 تیر 1398

به گزارش خبرنگار موسسه راهیان کوثر، در نمازخانه دبیرستان دوره اول گل های فاطمه(س)، محفل انس با قرآن (قرائت جز هفتم قرآن کریم) با حضور همکاران و دانش آموزان برگزار گردید.

ضیافتی در پیش است، ولی جنس این ضیافت متفاوت است؛ رضایت میزبان در گرو ی مبارزه طلبیدن نفس میهمان است، مهمان باید بر خواسته های نفسانی چشم بپوشد، باید از خواب شیرین بگذرد و خود را مهیای آداب میهمانی کند، در طی روز بر گرسنگی و تشنگی غلبه کند، چشم از حرام بپوشد، زبان از بیهوده گویی و تهمت و غیبت و ... ببندد، باید در حال مراقبه ی رفتار و گفتارش باشد تا مرتکب حرامی نشود و عمل به آن چه سخت و دشوار است.

رمضان، ماهی است که در آن قرآن نازل شد. بنابراین، رابطه ویژه ای میان قرآن و ماه رمضان وجود دارد؛ همان گونه که در فصل بهار، عالم طبیعت، حیاتی دوباره پیدا می کند، رمضان نیز بهار قرآن است.

باید پیوسته در محضر قرآن بود و همچون شاگردی در مکتب استاد، از نکته ها و آموزه هایش درس ها آموخت.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای موسسه تسنیم رحمت محفوظ می باشد.

طراحی و اجراء توسط: هنر نهم