دوشنبه, 31 تیر 1398

پیش ثبت نام سال تحصیلی 97-96

ثبت اطلاعات دانش آموز

نام(*)
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

سریال شناسنامه(*)
ورودی نامعتبر

کد ملی(*)
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد(*)
/ / ورودی نامعتبر

محل تولد
ورودی نامعتبر

محل صدور
ورودی نامعتبر

دین
ورودی نامعتبر

مذهب
ورودی نامعتبر

 
پایه تحصیلی سال قبل(*)
ورودی نامعتبر

نام مدرسه سال قبلی(*)
ورودی نامعتبر

منطقه
ورودی نامعتبر

شهر
ورودی نامعتبر

معدل نوبت اول(*)
ورودی نامعتبر

انضباط(*)
ورودی نامعتبر

 
ثبت اطلاعات والدین(پدر)

نام(*)
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد
/ / ورودی نامعتبر

شماره شناسنامه
ورودی نامعتبر

کد ملی(*)
ورودی نامعتبر

محل تولد
ورودی نامعتبر

محل صدور
ورودی نامعتبر

مدرک تحصیلی(*)
ورودی نامعتبر

رشته تحصیلی
ورودی نامعتبر

شغل(*)
ورودی نامعتبر

آدرس محل کار
ورودی نامعتبر

درصورت نظامی بودن نام نیروی مربوطه را مشخص فرمایید؟
ورودی نامعتبر

تلفن همراه(*)
ورودی نامعتبر

 
ثبت اطلاعات والدین(مادر)

نام(*)
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد
/ / ورودی نامعتبر

شماره شناسنامه
ورودی نامعتبر

کد ملی(*)
ورودی نامعتبر

محل تولد
ورودی نامعتبر

محل صدور
ورودی نامعتبر

مدرک تحصیلی
ورودی نامعتبر

رشته تحصیلی
ورودی نامعتبر

شغل
ورودی نامعتبر

آدرس محل کار
ورودی نامعتبر

درصورت نظامی بودن نام نیروی مربوطه را مشخص فرمایید؟
ورودی نامعتبر

تلفن همراه(*)
ورودی نامعتبر

 
آدرس محل سکونت(*)
ورودی نامعتبر

تلفن منزل(*)
ورودی نامعتبر

تلفن ضروری
ورودی نامعتبر

کدپستی(*)
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای موسسه تسنیم رحمت محفوظ می باشد.

طراحی و اجراء توسط: هنر نهم